Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2023

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn ngày 22/8 - 17h ngày 24/8, các trường Đại học sẽ công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2023.

Thí sinh cần xem danh sách này để biết mình đã có tên trong danh sách trúng tuyển của nhà trường chưa và để quyết định có xác nhận nhập học vào trường không.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD từ ngày 24/8 đến 17h ngày 8/9. Ngoài ra, thí sinh cần xác nhận nhập học vào trường theo thời gian quy định riêng của từng trường.

Quảng cáo
Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.