Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ - Dệt May Thời Trang Hà Nội năm 2019

Năm 2019, chỉ tiêu trường Đại học Công Nghệ - Dệt May Thời trang Hà Nội là 1520 chỉ tiêu. Trong đó có 1070 chỉ tiêu Đại học và 450 chỉ tiêu cao đẳng. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.