Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển sinh theo 04 phương thức như sau:

- Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo phương án riêng

- Phương thức 2.  Xét tuyển theo điểm thi TNTHPT 

- Phương thức 3.  Xét tuyển theo học bạ THPT

- Phương thức 4. Xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN