Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2023

Năm 2023, trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển sinh theo 04 phương thức như sau:

- Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo phương án riêng

- Phương thức 2.  Xét tuyển theo điểm thi TNTHPT 

- Phương thức 3.  Xét tuyển theo học bạ THPT

- Phương thức 4. Xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.