Trường Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế năm 2023

Năm 2023, Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế (HUET) thực hiện 03 phương thức tuyển sinh cho 07 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy với 255 chỉ tiêu.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.