Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2021

Năm 2021, trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị dùng 45 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm sàn của trường tất cả các ngành đào tạo theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 14 điểm.