Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Thủ Dầu Một sử dụng sử dụng 04 phương thức tuyển sinh với tổng 4.500 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào tất cả các ngành trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 dao động từ 15-19 điểm.