Điểm thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 tất cả các tỉnh sẽ được cập nhật chi tiết phía dưới. Các em thường xuyên vào trang Diemthi.Tuyensinh247.com để biết thông tin chính xác nhất.

Đã có 40 tỉnh công bố điểm thi.

Tỉnh vừa công bố: Bắc Ninh

Tra cứu điểm thi nhanh nhất phía dưới.