Công cụ tính điểm xét học bạ THPT nhanh và chính xác nhất

Bước 1: Các em chọn phương thức xét học bạ

Bước 2: Các em nhập thông tin điểm các môn học vào các ô tương ứng phía dưới

Bước 3: Chọn đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên

Bước 4: Click nút Xem kết quả để xem kết quả học bạ THPT theo tổ hợp môn, môn

Phương thức xét tuyển:
Điểm Ưu Tiên (Ư.T):
Môn học Cả năm
Lớp 10
Cả năm
Lớp 11
HK1 Lớp 12
Toán
Hóa
Sinh
Văn
Sử
Địa
Ngoại ngữ
GDCD
Khối Điểm Điểm Ư.T
A00 00 00
A01 00 00
B00 00 00
D01 00 00
D07 00 00
D09 00 00
D10 00 00
Khối Điểm Điểm Ư.T
C00 00 00
C01 00 00
C02 00 00
D14 00 00
D15 00 00
D90 00 00
D96 00 00
Môn Điểm
Toán 00
Vật Lí 00
Hóa học 00
Sinh học 00
Ngữ văn 00
Môn Điểm
Ngoại ngữ 00
Lịch sử 00
Địa lý 00
GDCD 00
Quy định cộng điểm ưu tiên:
➤ Nếu tổng điểm đạt được theo tổ hợp môn nhỏ hơn 22,5 (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) thì cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách theo mức thông thường.
➤ Nếu tổng điểm từ 22.5 điểm trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) thì cộng điểm ưu tiên theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường
Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.