Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2019

Trường Đại học Công nghệ TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển xét tuyển học bạ lớp 12 năm 2019 đợt nhận hồ sơ. Điểm xét trúng tuyển = (Điểm trung bình môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình môn 3 lớp 12) + Điểm ưu tiên. Điểm chuẩn cao nhất của trường là 24 điểm - môn Dược học, thấp nhất là 18 điểm.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.