Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dự kiến tuyển sinh 5.950 chỉ tiêu với 47 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy theo 04 phương thức xét tuyển độc lập.