Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Sư Phạm thể Dục Thể Thao năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội có 260 chi tiêu, xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm của hai môn học lớp 12 THPT (hoặc tương đương) cộng với điểm thi Năng khiếu TDTT, với các tổ hợp.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.