Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Sư Phạm thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2022

Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2022, theo đó trường tuyển 380 chỉ tiêu ngành giáo dục thể chất, 120 chỉ tiêu ngành giáo dục quốc phòng và an ninh.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này