Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Sư Phạm thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2023

Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2023, theo đó trường tuyển 3 ngành: huấn luyện thể thao, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.