Trường Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tuyển sinh năm 2021 tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 5 phương thức: Xét tuyển học bạ THPT; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của Đại học Quốc gia TP.HCM; Thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức và Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.