Trường Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2020

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tuyển sinh năm 2020 với 4 phương thức trong đó trường có phương thức xét tuyển theo thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức.

 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này