Trường Đại Học Văn Hiến năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Văn Hiến năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Văn Hiến dự kiến mở thêm 6 ngành mới và thực hiện 5 phương thức tuyển sinh cho 31 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy với 3.600 chỉ tiêu.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này