Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Dầu khí Việt Nam năm 2022

Đại học Dầu khí Việt Nam công bố thông tin tuyển sinh năm 2022 với 145 chỉ tiêu. Năm nay trường tuyển sinh theo các phương thức như sau: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, xét kết quả thi ĐGNL và đánh giá tư duy,..