Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp sử dụng các phương thức tuyển sinh như sau: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022; Xét kết quả học tập bậc THPT; Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức và Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.