Trường Học Viện Phụ Nữ Việt Nam năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2023

Học viện Phụ Nữ Việt Nam năm 2023 tuyển sinh 1.515 chỉ tiêu cho 10 ngành đào tạo chính quy. Các phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập (học bạ) cấp THPT; Xét kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập (học bạ) cấp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.