Trường Đại Học Quảng Bình năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Quảng Bình năm 2019

Trường Đại học Quảng Bình năm 2019 đào tạo 24 các ngành Đại học, 2 ngành CĐSP và 8 ngành CĐ Ngoài SP với 2 phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2019 và Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.