Trường Đại Học Quảng Bình năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Quảng Bình năm 2022

Năm 2022, Trường Đại Học Quảng Bình xét tuyển 2 phương thức như sau: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT và Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Đối với ngành Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non: Thí sinh có thể lấy điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thi hoặc của các trường khác để xét tuyển.