Trường Đại Học Luật TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Luật TPHCM năm 2019


Năm 2019, trường Đại học Luật có 2100 chỉ tiêu xét tuyển bằng:xét tuyển
 kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí:

 - Điểm học bạ: chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển,

 - Điểm thi THPT quốc gia năm 2019: chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển;

 - Và điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực: chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển.


Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.