Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia HN năm 2019

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 có 1190 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019. Trong đó xét tuyển dựa trên kết quả thi THPTQG năm 2019 là 1125 chỉ tiêu, 165 chỉ tiêu còn lại xét tuyển bằng các hình thức tuyển sinh khác. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới