Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2022 tuyển sinh bằng các phương thức là: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Xét tuyển theo kết quả thi bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2022; Xét tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh;...