Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị năm 2022

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị dự kiến xét tuyển 1750 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 16 ngành đào tạo theo 03 điều kiện xét tuyển độc lập năm 2022.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.