Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị năm 2022

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị dự kiến xét tuyển 1750 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 16 ngành đào tạo theo 03 điều kiện xét tuyển độc lập năm 2022.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này