Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường ĐH Công nghệ và quản lý hữu nghị năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tuyển sinh theo 3 phương thức với 14 chuyên ngành đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 là 15 điểm cho tất cả các ngành.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này