Trường Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023

Danh sách trúng tuyển Trường Quản Trị Kinh Doanh - ĐHQGHN năm 2023

Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN tuyển sinh 4 ngành năm 2023 với tổng 380 chỉ tiêu cụ thể như sau: ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (100 chỉ tiêu); ngành Marketing và Truyền thông (100 chỉ tiêu); ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài (100 chỉ tiêu) và ngành Quản trị và An ninh (80 chỉ tiêu).


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.