Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2019

Năm 2019, trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có 552 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Quản trị kinh doanh lấy 80 chỉ tiêu, Công nghệ Sinh lấy 40 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.