Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2021

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển sinh năm 2021 theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của các ngành ngoài sư phạm đều là 14 điểm.