Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2019

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2019 có 2320 chỉ tiêu; 1699 chỉ tiêu sử dụng kết quả thi THPTQG năm 2019 để xét tuyển, 621 chỉ tiêu còn lại xét tuyển bằng các phương thức khác.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.