Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2021

Danh sách trúng tuyển Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2020

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2020 là 1.595. Trong đó, 795 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT; 800 chỉ tiêu xét theo kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 (xét học bạ).