Trường Đại Học Thành Đông năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thành Đông năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Thành Đông năm 2019 như sau: 

- Dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2019: 130

- Theo phương thức khác: 1190

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này