Trường Đại Học Thành Đông năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thành Đông năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Thành Đông năm 2019 như sau: 

- Dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2019: 130

- Theo phương thức khác: 1190

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: