Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tuyển sinh theo 2 phương thức: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo kết quả học bạ. 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT năm 2021 đối với tất cả các ngành đào tạo Đại học chính quy đều là 14 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này