Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tuyển 2.900 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 18 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.