Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tiếp tục áp dụng đồng thời 02 phương thức xét tuyển cho 18 ngành đào tạo tại Trường: Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Du lịch, Ngoại ngữ...


Bộ Giáo dục giải thích

Bộ Giáo dục giải thích "trường Đại học" và "Đại học"

Những ngày gần đây chủ đề về "trường đại học" và "Đại học" đang được học sinh và sinh viên quan tâm, vậy 2 tên gọi này có gì khác nhau? Cùng lắng nghe Bộ Giáo dục giải thích dưới đây.