Trường Đại Học Sài Gòn năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sài Gòn năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Sài Gòn sử dụng các phương thức tuyển sinh như sau:

- Xét tuyển kết quả Kì thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022 (mã phương thức: 402) chiếm tỉ lệ tối đa 15% chỉ tiêu theo ngành

- Xét tuyển kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (mã phương thức: 100) chiếm tỉ lệ tối thiểu 85% chỉ tiêu theo ngành đối với các ngành không có môn năng khiếu trong Tổ hợp xét tuyển.

- Xét tuyển sử dụng một phần kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp với kết quả Kì thi tuyển sinh các môn năng khiếu do Trưởng tổ chức (mã phương thức: 405) chiếm tỉ lệ tối thiểu 85% chi tiêu theo ngành