Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sưu phạm Hà Nội năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội là 2770 chỉ tiêu, tuyển sinh theo 4 phương thức: Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019;  Xét tuyển thẳng; Tổ chức thi tuyển sinh đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật và Giáo dục thể chất.; Kết hợp sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và kết quả thi năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.