Trường Đại Học Hà Tĩnh năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Hà Tĩnh năm 2022

Năm 2022 Trường Đại học Hà Tĩnh dự kiến tuyển sinh theo các phương thức tuyển sinh sau: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT (học bạ); Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài; Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực (do đơn vị khác tổ chức) để xét tuyển; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với điểm thi THPT hoặc học bạ và Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.