Trường Đại Học Hà Tĩnh năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Hà Tĩnh năm 2020 

Năm 2020, trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh theo 2 phương thức: Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và Sử dụng kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ) với tổng chỉ tiêu là 1430.