Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Chính trị công an nhân dân năm 2021

Học viện Chính trị CAND tuyển sinh trong toàn quốc: Phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra; phía Nam từ Đà Nẵng trở vào với tổng 50 chỉ tiêu. Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 là: A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh), C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý), C03 (Toán, Ngữ Văn, Lịch sử), D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh).