Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Chính trị công an nhân dân năm 2020

Năm 2020, HV Chính trị Công an Nhân dân có 50 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có 42 chỉ tiêu dành cho thí sinh nam và 8 chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (đợt 1), chi tiết điểm chuẩn như sau: