Trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thủy Lợi năm 2018

Năm trước, trường Đại Học Thủy Lợi (phía nam) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển là 15,5 điểm. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này