Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022

Các phương thức tuyển sinh của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022 như sau: Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Thi tuyển kết hợp với xét tuyển; Xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT; Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.