Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2019 có 2180 chỉ tiêu với 12 ngành đào tạo. Trong đó ngành Kiến trúc - Quy hoạch vùng và đô thị có 500 chỉ tiêu, Kỹ thuật xây dựng 350 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.