Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2019 có 2180 chỉ tiêu với 12 ngành đào tạo. Trong đó ngành Kiến trúc - Quy hoạch vùng và đô thị có 500 chỉ tiêu, Kỹ thuật xây dựng 350 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.