Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh 2.180 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo, các ngành năng khiếu trường sẽ kết hợp thi tuyển. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) Đợt 1 từ 16 đến 22 điểm.