Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2021

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tuyển sinh năm 2021 với 800 chỉ tiêu Đại học công nghệ, kinh tế. 


Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) TPHCM đã công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo 4 phương thức (Phương thức 1b; Phương thức 2; Phương thức 4 và Phương thức 5).