Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM sẽ xét tuyển theo 4 phương thức, trong đó phương thức 3 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.


Bộ Giáo dục giải thích

Bộ Giáo dục giải thích "trường Đại học" và "Đại học"

Những ngày gần đây chủ đề về "trường đại học" và "Đại học" đang được học sinh và sinh viên quan tâm, vậy 2 tên gọi này có gì khác nhau? Cùng lắng nghe Bộ Giáo dục giải thích dưới đây.