Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2021

Năm 2021 Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM tuyển sinh 1800 chỉ tiêu, với 04 phương thức xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ 14-15 điểm tùy từng ngành đào tạo.