Trường Đại Học Đồng Tháp năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Đồng Tháp năm 2023

Năm 2023, trường Đại học Đồng Tháp tuyển hơn 4.000 chỉ tiêu (đại học 4.440 chỉ tiêu, cao đẳng 112 chỉ tiêu). Với 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 01 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non theo 04 phương thức xét tuyển độc lập.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.