Trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Đồng Tháp năm 2021

Năm 2021, trường đại học Đồng Tháp dự kiến tuyển sinh tổng cộng 2050 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành năm 2021 của trường đại học Đồng Tháp thấp nhất là 15 và cao nhất là 19 điểm. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này