Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Hùng Vương năm 2019

Hình thức xét tuyển Đại học Hùng Vương TPHCM năm 2019 theo 4 phương thức: 

- Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

- Từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHCM

 - Điểm trung bình chung năm học lớp 12 (học kỳ 1 hoặc cả năm)

 - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học trung cấp

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.