Trường Đại Học Mở TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Mở TPHCM năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 6 phương thức tuyển sinh cho tất các ngành học với 4.500 chỉ tiêu. Ngưỡng điểm (điểm sàn) nhận đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 của trường thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 22 điểm.