Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2021

Năm 2021, trường Đại Học kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội tuyển sinh theo 2 phương thức với 5000 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dao động từ 17 - 24 điểm. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này