Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2019

Năm 2019, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có 5500 chỉ tiêu, trong đó có 2675 chỉ tiêu xét học bạ. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới