Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2020

Năm 2020, trường Đại Học kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội tuyển sinh theo 3 phương thức với 27 ngành đào tạo. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này