Trường Đại Học FPT năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học FPT năm 2019

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học FPT năm 2019 là 1301 chỉ tiêu. Trong đó, 1000 chỉ tiêu dành cho ngành Quản trị kinh doanh, 300 chỉ tiêu của các ngành Ngôn Ngữ và 1 chỉ tiêu duy nhất ngành Công nghệ thông tin.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này