Trường Đại Học FPT năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học FPT năm 2020

Đại học FPT thông báo tuyển sinh năm 2020 với tổng 1.301 chỉ tiêu, trong đó ngành quản trị kinh doanh chiếm 1000 chỉ tiêu.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (đợt 1), chi tiết điểm chuẩn như sau: