Trường Đại Học Võ Trường Toản năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Võ Trường Toản năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Võ Trưởng Toản tuyển sinh 905 chỉ tiêu theo 5 phương thức, trong đó trường dành 205 chỉ tiêu để xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.