Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam năm 2022

Các phương thức xét tuyển vào Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam năm 2022 là: 

- Phương thức 1: Xét điểm THPT Quốc gia năm 2022.

- Phương thức 2: Xét tuyển theo phương án riêng của Nhà trường

2.1 Xét tuyển thẳng theo kết quả học tập trung học phổ thông

2.2 Xét kết quả học tập trung học phổ thông kèm với bài tham luận và phỏng vấn.

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia