Trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2023

Năm 2023, Học viện Quản lý Giáo dục tuyển 720 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Quản lý Giáo dục có chỉ tiêu cao nhất là 250 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp, tuyển thẳng.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.