Trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2019

Học viện Quản lí Giáo dục năm 2019 có 200 chỉ tiêu. Trong đó ngành Tâm lý học giáo dục có 60 chỉ tiêu, Công nghệ thông tin có 30 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2019. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: