Trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2019

Học viện Quản lí Giáo dục năm 2019 có 200 chỉ tiêu. Trong đó ngành Tâm lý học giáo dục có 60 chỉ tiêu, Công nghệ thông tin có 30 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2019. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.