Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân Sự kv miền Bắc năm 2019

Học viện Hậu Cần năm 2019 có 477 chỉ tiêu, trong đo, 471 chỉ tiêu dành cho nam và 6 chỉ tiêu dành cho nữ.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này