Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2018

Chỉ tiêu trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2019 là 1600 chỉ tiêu. 

Trong kỳ tuyển sinh đại học Chính quy năm 2019, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 kết hợp với thi bổ sung các môn năng khiếu đối với các ngành có môn năng khiếu do trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức .

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.