Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Kiến trúc TPHCM trường tuyển 1.555 chỉ tiêu, trong đó tại trụ sở TPHCM 1.335 chỉ tiêu, 140 chỉ tiêu tại cơ sở Cần Thơ và 80 chỉ tiêu tại cơ sở Đà Lạt.