Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Tài Nguyên và môi trường Hà Nội năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội có 2670 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có 1325 chỉ tiêu xét điểm thi THPTQG năm 2019, 1345 chỉ tiêu còn lại xét dựa trên kết quả học tập THPT. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.