Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Tài Nguyên và môi trường Hà Nội năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh gần 4000 chỉ tiêu đại học chính quy với 26 ngành học. Điểm sàn của trường năm 2021 tại 2 cơ sở Hà Nội và Thanh Hóa là 15-17 điểm tùy từng ngành đào tạo.