Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ quân sự năm 2019

Chỉ tiêu trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân Sự năm 2019 là 191 chỉ tiêu. Trong đó 124 chỉ tiêu là dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc, 67 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.