Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ quân sự năm 2019

Chỉ tiêu trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân Sự năm 2019 là 191 chỉ tiêu. Trong đó 124 chỉ tiêu là dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc, 67 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.