Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ quân sự năm 2021

Năm 2021, trường Sĩ quan công binh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổng 255 chỉ tiêu (Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 166 chỉ tiêu, Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam 89 chỉ tiêu). Trong đó, trường tuyển 02 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 03 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội