Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Y Dược Hải Phòng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022 theo từng ngành học với tổng chỉ tiếu là 1190 sinh viên.


Bộ Giáo dục giải thích

Bộ Giáo dục giải thích "trường Đại học" và "Đại học"

Những ngày gần đây chủ đề về "trường đại học" và "Đại học" đang được học sinh và sinh viên quan tâm, vậy 2 tên gọi này có gì khác nhau? Cùng lắng nghe Bộ Giáo dục giải thích dưới đây.