Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Y Dược Hải Phòng có 1140 chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2020.