Trường Đại Học Hòa Bình năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Hòa Bình năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Hòa Bình có 1500 chỉ tiêu xét tuyển. Trong đó, dành 30% tổng chỉ tiêu để xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, dành 60% tổng chỉ tiêu để xét tuyển dựa vào Học bạ THPT và dành 10% tổng chỉ tiêu để Tuyển thẳng.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này