Trường Đại Học Tây Nguyên năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Tây Nguyên năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Tây Nguyên dự kiến có 3340 chỉ tiêu, tuyển sinh theo  theo 4 phương thức. Điểm sàn các ngành ngoài sư phạm năm 2021 của trường dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 16 điểm tùy từng ngành.