Trường Đại Học Tây Nguyên năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Tây Nguyên năm 2023

Trường Đại học Tây Nguyên năm 2023 xét tuyển theo 4 phương thức: 

Phương thức 1: Xét kết quả học tập THPT (học bạ)

Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Phương thức 3: Xét kết quả thì đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.