Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Lao Động xã hội cơ sở Hà Nội năm 2019

Điểm chuẩn trường Đại Học Lao Động - Xã Hội cơ sở Hà Nội năm 2019 là 14 điểm cho tất cả các khối ngành. Riêng tổ hợp C00 ngành Công tác Xã hội là 14.5 điểm. Cụ thể xin mời xem phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: