Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2021

Năm 2021, trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 690 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 (đã tính điểm ưu tiên) các ngành đào tạo của trường thấp nhất là 19 đến 22 điểm.