Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển sinh đào tạo 5 ngành ĐH chính quy: gồm có: y khoa, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.