Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2019

Tổng chỉ tiêu năm 2019 của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là 810 chỉ tiêu. Trong đó, 680 chỉ tiêu Đại học chính quy và 130 chỉ tiêu liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Đối với tuyển sinh đại học chính quy: Áp dụng kết quả thi THPTQG năm 2019. Với tuyển sinh liên thông thì áp dụng thi tuyển.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.