Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Công nghiệp Vinh năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo tuyển sinh trình độ Đại học, hệ chính quy năm 2021 với tổng chỉ tiêu dự kiến là 1.155. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 15 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này