Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân Sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Thông tin liên lạc năm 2019

Sĩ quan thông tin tuyển 426 chỉ tiêu năm 2019, trong đó thí sinh có hộ khẩu phía Bắc tuyển 277 chỉ tiêu.

 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này